Thôn Thanh Hòa - Xây dựng Nông thôn mới là trách nhiệm của mỗi gia đình.
loading...
09:36 08/04/2019

Trong thời gian   vừa qua được sự đồng tình ủng hộ của bà con nhân dân, Thôn đã triển khai xây tuyến mương thoát nước trong khu dân cư với tổng gần 600 m. Ban mặt trận thôn quyét vôi nhà văn hóa thôn. Nhằm đảm bảo cảnh quan môi trường trong khu dân cư,  thời gian vừa qua tiểu Ban xây dựng nông thôn mới thôn đã khẩn trương đôn đốc động viên bà con nhân dân  thường xuyên vệ sinh môi trường, chỉnh trang nhà ở, vườn hộ , xây hố đựng phân ... bên cạnh những kết quả đạt được thôn còn tồn tại những khó khăn như, công trình chăn nuôi chưa đảm bảo hợp vệ sinh,vườn cỏ còn nhiều chưa được cải tạo...một số người dân chưa ý thức, chủ động vào cuộc xây dựng nông thôn mới

Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới thôn Thanh Hòa cần tập trung chỉ đạo, thường xuyên động viên bà con nhân dân đặc biệt là vệ sinh môi trường, chỉnh trang nhà ở, vườn hộ... chỉnh trang nơi ở của gia đình, và vận động người khác cùng tham gia để nhà ở sạch – đẹp, cải tạo cảnh quan sân, vườn sạch đẹp. Tham gia và vận động người khác cùng tham gia xây dựng nông thôn mới và giám sát các hoạt động xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.có nhà tiêu hợi vệ sinh. Một số hộ chăn nuôi vẫn để rác thải, nước thải và phân gia súc, gia cầm tràn ra môi trường xung quanh gây ô nhiễm môi trường. Đồng thời thôn cần tiếp tục động viên nhân dân chủ động tập trung giải quyết đồng bộ các tiêu chí chưa đạt, chủ động, có lộ trình thời gian hợp lý hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng Nông thôn mới.

HÀ TRANG

Ý kiến bạn đọc