Thôn Liên Miệu, Đan Trung quyết tâm xây dựng Khu dân cư kiểu mẫu
loading...
18:56 19/02/2020

Thực hiện Chương trình phát động của Ban chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới xã về việc ra quân vệ sinh môi trường, phát quang đường làng ngõ xóm, tiểu ban xây dựng Nông thôn mới  thôn Liên Miệu, Đan Trung đã và đang chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm . Chiều ngày 19/02/2020 Thôn Liên Miệu huy động toàn dân ra quân vệ sinh môi trường, nhổ toàn bộ cây chiều tím trên các tuyến đường để sắp tới thôn có kế hoạch xây bồn hoa, trồng hoa mười giờ, chuỗi ngọc, chè tàu, Phụnữ thôn Đan Trung chăm sóc tuyến đường tự quản, trồng bổc sung cây chuỗi ngọc,  nạo vét kênh mương;

Hình ảnh lao động tại thôn Liên Miệu

Hình ảnh lao động tại thôn Đan Trung

Để góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, tiểu ban xây dựng nông thôn mới 2 thôn Liên Miệu, Đan Trung đã  có cách làm riêng, sáng tạo, phù hợp với điều kiện của thôn, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân nắm rõ vai trò, vị trí nòng cốt và trách nhiệm của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới. Phát huy vai trò tổ liên gia tự quản gương mẫu, tự giác trong việc chỉnh trang nhà ở dân cư, cải tạo vườn hộ, vườn tạp, xây dựng vườn mẫu nêu cao gương sáng trong xây dựng Nông thôn mới. Quan tâm hơn nữa đến công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang vườn hộ, nhà ở. góp phần mang đến diện mạo mới​  cho làng quê

Hà Trang

Ý kiến bạn đọc