Nhân dân thôn Hòa Bình đồng tình hưởng ứng xây dựng Nông thôn mới
loading...
08:45 06/04/2019

Thực hiện kế hoạch của Ban chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới (XDNTM) xã về việc ra quân vệ sinh môi trường, phát quang đường làng ngõ xóm, tiểu ban xây dựng Nông thôn mới  thôn Hoà Bình đã và đang chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm xây dựng Nông thôn mới trong thời gian qua thôn đã kịp thời triển khai dọn vệ sinh môi trường, phát quang đường làng ngõ xóm, nạo vét kênh mương . Xây 168 m mương thoát nước trong khu dân cư, đã quyên góp 26 triệu đồng nâng cấp nhà văn hóa thôn và đáy mương, vận động bà con xây 2 hố phân, và cải tạo 8 vườn tap ; trồng bổ sung cây xanh góp phần mang đến diện mạo mới​.

Một số hình ảnh xây dựng Nông thôn mới tại thôn

Để góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM, Tổ chỉ đạo thôn, tiểu ban xây dựng nông thôn mới  thôn Hòa Bình,  đã có  cách làm riêng, sáng tạo, phù hợp với điều kiện của thôn, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân nắm rõ vai trò, vị trí nòng cốt và trách nhiệm của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới. Phát huy vai trò tổ liên gia tự quản gương mẫu, tự giác trong việc chỉnh trang nhà ở dân cư, cải tạo vườn hộ, vườn tạp, xây dựng vườn mẫu nêu cao gương sáng trong xây dựng Nông thôn mới. Quan tâm hơn nữa đến công tác vệ sinh môi trường, một số công trình chăn nuôi chưa đảm bảo... cần đẩy mạnh việc hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới đúng kế hoạch đề ra./

HÀ TRANG

Ý kiến bạn đọc