Xây dựng Nông thôn mới
RSS

Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2022-2025

Thực hiện công văn số 178 –CV/ HU ngày 24/9/2021 của Ban thường vụ huyện ủy về việc tăng cường các hoạt động kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh và 185 năm thành lập huyện Kỳ Anh và công văn số 03 – CV/BCĐ ngày...

Chiều ngày 28/7/2021, Văn phòng điều phối thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới của tỉnh về kiểm tra, xác nhận mức độ đạt chuẩn xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tại thôn Thanh Hòa, Trường Thanh do đ/c Trần...