XÃ KỲ THƯ TỔ CHỨC TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ THÁNG 2 NĂM 2023
loading...
20:09 26/02/2023

Thực hiện Luật tiếp công dân và các quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân.

Ngày 24/02/2023 xã Kỳ Thư tổ chức Tiếp công dân định kỳ tháng 2 năm 2023 của đồng chí Bí thư, Chủ tịch HĐND xã và đồng chí Phó bí thư, Chủ tịch UBND xã.

Tham dự buổi tiếp công dân có các đồng chí trong BTV Đảng ủy, các ban ngành đoàn thể liên quan.

Công dân trình bày nội dung khiếu nại tại buổi tiếp công dân

Tại buổi tiếp công dân, các công dân đã khiếu nại, phản ánh, kiến nghị các nội dung liên quan đến lĩnh vực đất đai, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,.. Sau khi nghe các khiếu nại, kiến nghị của công dân, các ban ngành và lãnh đạo địa phương đã trực tiếp thông tin và trả lời cụ thể từng nội dung của công dân.

Đồng chí Võ Xuân Dũng - CC Địa chính thông tin làm rõ nội dung công dân kiến nghị
Đồng chí Trần Đình Tư - Bí thư Đảng ủy thông tin và trả lời nội dung công dân khiếu nại

Lãnh đạo địa phương cũng đã thông tin làm rõ các nội dung mà công dân còn quan tâm thuộc thẩm quyền. Đồng thời đề nghị các ban ngành phối hợp đơn vị liên quan để kiểm tra, rà soát giải quyết dứt điểm theo thẩm quyền, đúng quy định pháp luật. Đối với các nội dung đã được giải quyết, trả lời đúng pháp luật nhưng công dân chưa đồng thuận thì mặt trận và các ban ngành đoàn thể tiếp tục tuyên truyền, vận động, giải thích cho nhân dân tránh việc công dân khiếu nại, phản ánh một nội dung nhưng nhiều lần./.