Xã Kỳ Thư tổ chức Hội nghị quán triệt, các Nghị quyết 05, 06, 08, 09 của ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX.
loading...
16:05 17/06/2022

Chiều ngày 15/6, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Kỳ Thư tổ chức Hội nghị quán triệt, các Nghị quyết 05,06,08,09 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX. Dự hội nghị có các đồng chí trong BTV Đảng ủy, Ban chấp hành Đảng bộ xã, Trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội cấp xã và ban chi uỷ 11 chi bộ và toàn thể đảng viên trong toàn đảng bộ
Đ/c Trần Đình Tư - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã triển khai NQ 05,06
Đ/c Phan Văn Thiền - Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND triển khai NQ 08, 09
Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu được  nghe Tại hội nghị các đại biểu được  nghe đồng chí Trần Đình Tư - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã quán triệt nội dung trọng tâm các Nghị quyết: Số 05 về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị Quyết 06 về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tập trung, tích tụ ruộng đất gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo; Đồng chí Phan Văn Thiền – Phó bí thư Đảng ủy - - Chủ tịch UBND xã triển khai Nghị Quyết 08 về đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Nghị Quyết 09 về phát triển khu kinh tế Vũng Áng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Tin bài: Võ Thị Hiên