Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã Kỳ Thư; tổ chức kiểm tra giám sát ở chi bộ Trường Thanh, chi bộ Liên Miệu
loading...
11:16 18/06/2022

Thực hiện chương trình kiểm tra giám sát năm 2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy;  Ngày 10/6/2022 Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng – Phó BT thường trực Đảng ủy- Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng ủy làm  trưởng đoàn cùng các đồng chí ủy viên ủy ban kiểm tra đã tổ chức kiểm tra chi ủy chi bộ thôn Trường Thanh về công tác lãnh đạo, chỉ đạo về quản lý và sử dụng nguồn kinh phí huy động của nhân dân trong xây dựng khu dân cư kiểu mẫu và Ban chi ủy chi bộ thôn Liên Miệu về đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi ủy, chị bộ, quản lý, phân công nhiệm vụ cho Đảng viên, công tác phát triển đảng viên mới.

Qua công tác kiểm tra, giám sát đoàn đã chỉ ra các ưu điểm và kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các hạn chế, khuyết điểm. Đồng thời, giúp chi bộ nhận thấy những mặt còn tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, giáo dục đảng viên để đề ra các giải pháp khắc phục, sửa chữa, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất và bảo đảm thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Một số hình ảnh của đoàn  kiểm tra giám sát tại 2 chi bộ Trường Thanh và Chi bộ Liên Miệu

Đ.c Nguyễn Xuân Thắng - Phó BT TT Đảng ủy - Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy xã
Đoàn kiểm tra giám sát tại thôn Trường Thanh

Đoàn kiểm tra giám sát tại thôn Trường Thanh
Đoàn kiểm tra giám sát tại thôn Liên Miệu

Tin bài: Võ Thị Hiên