ĐẢNG ỦY XÃ KỲ THƯ TỔ CHỨC LỄ CHÀO CỜ THÁNG 3 NĂM 2023
loading...
22:50 01/03/2023

Thực hiện Chương trình công tác tháng 3 năm 2023; Chiều ngày 01/3/2023 Đảng ủy xã Kỳ Thư tổ chức Lễ chào cờ và Hội nghị cán bộ cốt cán để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 1 và tháng 2; Triển khai nhiệm vụ tháng 3 năm 2023.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị có các đồng chí trong BTV Đảng ủy; TT HĐND; UBND; UB MTTQ; Trưởng, phó các ban ngành đoàn thể cấp xã; Bí thư, phó bí thư 11 chi bộ.

Chủ trì Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Thị Khánh Ly, Bí thư Đoàn xã kể mẫu chuyện Bác Hồ
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Phó bí thư thường trực Đảng ủy thông qua báo cáo

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Phó bí thư thường trực Đảng ủy thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 1 và tháng 2; Triển khai nhiệm vụ tháng 3; Triển khai chương trình kiểm tra giám sát năm 2023; Triển khai kế hoạch Tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và chuyên đề năm 2023; Triển khai rà soát huy hiệu Đảng đợt 19/5.

Đồng chí Trần Đình Tư, Bí thư Đảng ủy phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị đã nghe và thảo luận về các nội dung trong báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 1 và tháng 2; Triển khai nhiệm vụ tháng 3 năm 2023. Đồng thời tiếp thu ý kiến để bổ sung vào phương hướng, nhiệm vụ tháng 3 năm 2023.