Đảng bộ xã Kỳ Thư với hoạt động sinh hoạt chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”
loading...
17:38 23/03/2022

Sinh hoạt chi bộ là một hoạt động, đã được cụ thể hóa thành nguyên tắc, có liên quan chặt chẽ đến việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên.Thực hiện theo Công văn số 215- CV/HU ngày 02 tháng 12 năm 2021 của Huyện ủy Kỳ Anh và Hướng dẫn số 16-HD/BTGDV về việc tổ chức đăng ký KH toàn khóa năm 2022 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thời gian qua Đảng ủy xã Kỳ Thư đã triển khai cho 11/11 Chi bộ tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”.

Tại các đơn vị làm điểm là Chi bộ thôn Thanh Hòa và Chi bộ trường Trung học cơ sở Thư Thọ có sự tham gia của đồng chí Hoàng Trọng Lý - Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó chủ tích HĐND huyện Kỳ Anh; Đồng chí Đinh Sỹ Quân - Ủy viên Ban chấp hành huyện ủy, Trưởng phòng GD&ĐT huyện cùng các đồng chí trong đoàn công tác chỉ đạo xã theo Quyết định 575 của Ban Thường vụ Huyện ủy; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã.

Sau buổi sinh hoạt điểm, 100% các Chi bộ đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh” với chủ đề “Ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Sinh hoạt chuyên đề tại Chi bộ trường Mầm non
Sinh hoạt chuyên đề tại Chi bộ trường Mầm non

Sinh hoạt chuyên đề tại Chi bộ thôn Trung Giang
Sinh hoạt chuyên đề tại Chi bộ thôn Trung Giang
Sinh hoạt chuyên đề tại Chi bộ Công an
Sinh hoạt chuyên đề tại Chi bộ thôn Trường Thanh
Sinh hoạt chuyên đề tại Chi bộ trường THCS Thư Thọ
Sinh hoạt chuyên đề tại Chi bộ trường THCS Thư Thọ
Sinh hoạt chuyên đề tại Chi bộ thôn Thanh Hòa
Sinh hoạt chuyên đề tại Chi bộ thôn Thanh Hòa

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, các đảng viên đã được quán triệt những nội dung cốt lõi của chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc năm 2022 gồm 2 phần: Phần thứ nhất: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Phần thứ hai: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay; tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc đã được hiện thực hóa trong công cuộc xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa, công cuộc đổi mới phát triển đất nước trong 35 năm qua, khẳng định qua các luận điểm: Xây dựng, phát triển đất nước giàu mạnh, cường thịnh, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài; thực hiện khát vọng đất nước giàu mạnh, cường thịnh trong điều kiện Đảng cầm quyền, xây dựng chế độ mới, mưu cầu hạnh phúc, ấm no cho Nhân dân. Xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, thực hiện một cách có kế hoạch với sự đồng lòng của Chính phủ và người dân; phát huy tối đa nội lực dân tộc, tranh thủ ngoại lực, có chính sách mở cửa, thu hút đầu tư nước ngoài; luôn xuất phát từ hoàn cảnh cụ thể cả đất nước, vận dụng sáng tạo lý luận vào thực tiễn để đưa ra những quan điểm, chủ trương phù hợp; không giáo điều, máy móc trong học tập kinh nghiệm của nước khác.

Qua sinh hoạt, được trình bày kế hoạch học tập và làm theo Bác của mình, được trao đổi thảo luận mỗi cán bộ, đảng viên được nâng cao nhận thức về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; nâng cao độ ý thức, trách nhiệm, tinh thần cống hiến, lao động sáng tạo; mỗi cán bộ, đảng viên cần tự nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để hiện tốt nhiệm vụ được giao./.

Thùy Dung