Đảng bộ xã Kỳ Thư tổ chức học tập quán triệt các Chỉ thị Nghị quyết của Đảng
loading...
09:02 30/06/2020

Sáng ngày 27/6/2020 Đảng bộ xã Kỳ Thư tổ chức quán triệt, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng: (Nghị quyết số:55-NQ/TW; Kết luận số: 70-KL/TW; Chỉ thị số: 41- CT/TW; Chỉ thị số: 42- CT/TW; Chỉ thị số: 44- CT/TW; Nghị quyết số: 13- NQ/TU; Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ xã Kỳ Thư lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 ).Thành phần tham dự hội nghị gồm có các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng uỷ và 225 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đ/c: Trần Đình Tư- Bí thư Đảng uỷ xã khai mạc hội nghị
Đ/c: Hoàng Trọng Lý-Phó ban TG-DV huyện uỷ quán triệt Nghị quyết TW Đảng
Đ/c: Nguyễn Xuân Thắng-PBT Đảng uỷ quán triệt Nghị quyết

Đồng chí Hoàng Trọng Lý- Phó ban Dân vận, Tuyên giáo huyện uỷ quán triệt các Chỉ nghị , Nghị quyết Của TW Đảng và Tỉnh uỷ; Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng- Phó bí thư thường trực Đảng uỷ xã quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII. Trong hội nghị quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết lần này đồng chí giảng viên đi sâu một số nội dung cơ bản trong Nghị quyết số: 55- NQ/TW, ngày 11/2/2020 về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Về mục tiêu tổng quát: Bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng Quốc gia, cung cấp đầy đủ năng lượng ổn định, có chất lượng cao, giá cả hợp lý cho phát triển KT-XH nhanh và bền vững, bảo đảm Quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống nhân dân, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái…Xây dựng thị trường năng lượng cạnh tranh minh bạch, hiệu quả phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng CNXH. Khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên năng lượng trong nước, kết hợp với xuất, nhập khẩu năng lượng. Triệt để thực hành tiết kiệm. Nâng cấp  xây dựng lưới truyền tải phân phối điện tiên tiến, hiện đại.

Đảng viên trong Đảng bộ về dự hội nghị quán triệt các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng
Các đòng chí lãnh đạo huyện, xã trao huy hiệu đảng cho các đảng viên

Về Chỉ thị 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Trong Chỉ thị đã nêu lên 7 nhóm nhiệm vụ đó là:

- Tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng.

- Hoàn thiện hệ thống Pháp luật, cơ chế, chính sách..

- Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo, theo giõi, giám sát bảo đảm kịp thời đủ độ tin cậy cao

- Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong PCTT..

- Nâng cao vai trò năng lực quản lý nhà nước..

- Phát triển KHCN và thúc đẩy hợp tác Quốc tế..

- Phát huy mạnh mẽ vai trò của MTTQ, các đoàn thể và quần chúng nhân dân.

Hầu hết các Đảng viên trong toàn Đảng bộ đã nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu đầy đủ các nội dung cơ bản của các chỉ thị, Nghị quyết góp phần vào chương trình phát triển KT-XH của địa phương theo tinh thần Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII.

Đình Dực