Đại hội điểm Chi bộ trường THCS Thư - Thọ xã Kỳ Thư thành công tốt đẹp
loading...
09:11 11/08/2022

Chiều ngày 10/8/2022 Chi bộ trường THCS Thư - Thọ xã tổ chức Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2022-2025, đây là Chi bộ được Đảng bộ xã Kỳ Thư chọn làm Đại hội điểm, dự Đại hội có đồng chí Đinh Sỹ Quân, HUV, Trưởng phòng GD&ĐT, tổ trưởng chỉ đạo xã Kỳ Thư, các đồng chí trong BTV Đảng ủy xã Kỳ Thư và Kỳ Thọ ; các đồng chí bí thư chi bộ khối cơ quan trường học, y tế, công an trực thuộc Đảng bộ xã.
Đ/c Đinh Sỹ Quân, HUV, Trưởng phòng GD&ĐT, tổ trưởng chỉ đạo xã Kỳ Thư, các đồng chí trong BTV Đảng ủy xã Kỳ Thư và Kỳ Thọ tặng hoa chúc mừng ĐH
Các đồng chí bí thư chi bộ khối cơ quan trường học, y tế, công an trực thuộc Đảng bộ xã tặng hoa chúc mừng ĐH.

Nhiệm kỳ 2019 - 2022, Được sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ của Phòng GD&ĐT huyện; Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ và các ban ngành đoàn thể cấp xã. Cán bộ, đảng viên công nhân viên chức và học sinh trong toàn trường đã nổ lực, phấn đấu vươn lên giành được nhiều kết quả đáng phấn khởi, hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội chi bộ đã đề ra; Năm học 2021 - 2022 tập thể nhà trường được Công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đảng viên, nhân dân được quan tâm, thông qua các kỳ sinh hoạt chi bộ, các buổi họp cơ quan, các buổi sinh hoạt các tổ chuyên môn, công đoàn; qua đó giáo dục rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên nhân dân có lối sống trong sạch, lành mạnh, trọng tâm là giáo dục lý luận chính trị, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thấm nhuần sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết nhất trí trong Đảng và tầm quan trọng của việc giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong Đảng, trong giáo viên, kết quả giáo dục 100% đảng viên, CBVC, nhân viên được học tập. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ luôn được Cấp ủy chi bộ quan tâm. Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được thực hiện hằng năm nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng theo từng năm, đảm bảo tính khoa học, tính kế thừa và phù hợp với từng chức danh dự nguồn quy hoạch theo quy định. Hằng năm, Chi bộ tiến hành rà soát và cử cán bộ tham gia đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch đã đề ra, trong đó ưu tiên bố trí, sắp xếp và cử đi đào tạo đối với cán bộ, giáo viên dự nguồn cho các chức danh quy hoạch. Năm 2020 đến nay đào tạo trung cấp lý luận chính trị 01 đồng chí; nâng cao trình trình độ chuyên môn đại học: 03 Đ/c, cao học 2 đồng chí.Thường xuyên duy trì thực hiện đầy đủ, chặt chẽ mọi chế độ, nguyên tắc quy định của Đảng và quy chế làm việc của chi bộ. Thực hiện tốt hướng dẫn số 01 của ban tổ chức Huyện ủy về đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đảng viên tham gia sinh hoạt, học tập thường xuyên đạt trên 100% tăng so với nhiệm kỳ trước 5%. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề được 5 cuộc, nội dung tập trung công tác xây dựng Đảng, xây dựng trường chuẩn quốc gia.

Chi bộ đã thực hiện nghiêm túc quy định về tổ chức sinh hoạt định kỳ hàng tháng. Đảng viên tham gia sinh hoạt đảm bảo; hàng quý tổ chức sinh hoạt chuyên đề; sinh hoạt chi bộ mở rộng để nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Nội dung sinh hoạt đã có sự cải tiến, thiết thực hơn. Trong mỗi kỳ sinh hoạt, ngoài việc dành thời gian để thông tin tình hình thời sự nổi bật ở địa phương, chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, đánh giá tư tưởng của cán bộ, đảng viên. Trong sinh hoạt, chi bộ đã phát huy dân chủ thảo luận, quyết định những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và quyền của đảng viên.… Song song với đó, chất lượng hai mặt giáo dục của Nhà trường tiếp tục được cùng cố và nâng lên, trong nhiệm kỳ qua Chi bộ đã lãnh chỉ đạo nhà trường thực hiện thắng lợi mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ mà Nghị quyết đại hội đã đề ra cụ thể: Phát triển đội ngũ công chức, viên chức đạt chuẩn 91,6%; 100% CBGV tham gia bồi dưỡng thường xuyên và tự bồi dưỡng; giáo viên giỏi cấp huyện: 5 (NK trước: 8), giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh: 1; 100% công chức, viên chức xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có công chức, viên chức  xếp loại yếu, kém cuối năm. Hàng năm có tư 5-7 đồng chí đạt danh hiệu CSTĐCS. 1 đồng chí đạt danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh, Có 2 đồng chí được UBND tỉnh tặng bằng khen. Công tác tuyển sinh hàng năm đạt 100%. Tỷ lệ chuyên cần hàng năm đạt 99 % trở lên. Duy trì sĩ số đạt 100%. Tỉ lệ học sinh lớp 9 đỗ tốt nghiệp hàng năm đều đạt: 98 -> 100%, chất lượng tuyển sinh 10: Nằm ở tốp đầu cấp huyện. Duy trì giáo dục phổ cập đạt: 96,54% tăng 3,54% so với đầu nhiệm kì.  Về hạnh kiểm: 100% học sinh đạt từ TB trở lên, trong đó 97,6 % xếp loại Tốt và Khá, tăng 1,1% so với đầu nhiệm kì. Học lực : từ trung bình trở lên đạt 97,7%, trong đó học lực khá đạt 32.9%; Giỏi đạt 22.6%  tăng 4,1%,chất lượng chung tăng 1,1% so với đầu nhiệm kì. Học sinh giỏi cấp huyện: hàng năm đạt từ 50-55 giải;  Học sinh giỏi cấp tỉnh hàng năm: 2 - 3 giải, đặc biệt năm học 2021 – 2022 có 6 em đạt giải xếp 3 trong toàn huyện.  Cuộc thi STKHKT:  Năm 2019-2020, 1 dự án đạt gải nhì cấp huyện; năm 2020- 2021, 1 dự án đạt giải nhì cấp huyện và giải tư cấp tỉnh. Cuộc thi tìm hiểu 90 năm thành lập tỉnh đạt giải nhì cấp huyện, 1 đồng chí đạt giải 3 cấp tỉnh.

Tiết mục văn nghệ chào mừng ĐH
Đ/c Trần Đình Tư - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã phát biểu chỉ đạo ĐH
Các đ/c Đoàn chủ tịch tham gia bỏ phiếu
Đảng viên tham dự ĐH tham gia bỏ phiếu

Nhiệm kỳ 2022 -2025 với mục tiêu chung nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng, đặc biệt là quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước tới cán bộ, đảng viên trong nhà trường, chi bộ; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; đảm bảo thay sách đúng lộ trình, duy trì và giữ vững chuẩn phổ cập GDTHCS và trường chuẩn Quốc gia cụ thể: Hằng năm tỷ lệ đảng viên, quần chúng trong chi bộ được học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng đạt 100%. Phấn đấu hằng năm kết nạp được 02 Đảng viên; giới thiệu 02 quần chúng ưu tú tham gia học lớp nhận thức về Đảng. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm trở lên đạt 100%. Hằng năm số hộ gia đình đảng viên và quần chúng trong chi bộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt 100%; cơ quan đạt đơn vị văn hóa. Hằng năm phấn đấu Chi bộ và nhà trường, các đoàn thể đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong đơn vị ; Tỉ lệ học sinh trong đội tuổi đến trường 100%, duy trì sĩ số học sinh 100%; Học lực khá, giỏi: trên 50%, yếu, kém: dưới 3%. Hạnh kiểm: Loại khá, tốt đạt trên 99, 56%, không có HS yếu, kém về đạo đức. Học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS đạt 100%. Chất lượng tuyển sinh vào lớp 10 và chất lượng mũi nhọn nằm ở tốp đầu cấp huyện.Vận động học sinh tham gia BHYT đạt 100%. Nâng cao chất lượng đội ngũ : 100% giáo viên xếp loại chuyên môn đạt từ khá trở lên ; 100% giáo viên được bồi dưỡng chuyên môn do các cấp bồi dưỡng; 100% Giáo viên đạt trình độ chuẩn trở lên; hàng năm 100% đều đạt danh hiệu LĐTT trong đó có 6-7 đồng chí đạt danh hiệu CSTĐCS; không có công chức, viên chức xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ.

Các Đại biểu tặng hoa chúc mừng  các đồng chí được bầu vào Ban chi ủy nhiệm kỳ mớii

Tại Đại hội với tinh thần tập trung, dân chủ, trách nhiệm, các đảng viên dự Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Chi ủy, bầu Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ 2022-2025, đồng chí Nguyễn Hữu Đại được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư chi bộ trường THCS Thư - Thọ nhiệm kỳ 2022 -2025

Tin bài: Võ Thị Hiên