Đại hội chi bộ điểm thôn Thanh Hòa Đảng ủy xã Kỳ Thư nhiệm kỳ 2022 - 2025
loading...
23:04 09/08/2022

Ngày 9/8/2022 chi bộ thôn Thanh Hòa Đảng bộ xã Kỳ Thư tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025, đây là Chi bộ được Đảng ủy xã Kỳ Thư chỉ đạo tổ chức đại hội điểm của xã.

Về tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hoàng Trọng Lý - BTV Huyện uỷ, Phó chủ tịch HĐND huyện cụm trưởng chỉ đạo xã, các đồng chí trong đoàn công tác chỉ đạo xã theo QĐ 575; Các đồng chí Trong BTV Đảng uỷ; BCH Đảng bộ; Bí thư các chi bộ khối nông thôn, đại diện các doanh nghiệp, đảng viên sinh hoạt theo QĐ 213 là con em quê hương đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã và huyện Kỳ Anh.

Đ/c Trần Đình Tư - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã phát biểu chỉ đạo đại hội

Đại biểu tặng hoa chúc mừng Đại hôị
Các doanh nghiệp tặng hoa chúc mừng Đại hội
Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội

Chi bộ thôn Thanh Hòa có 53 đảng viên với 02 tổ đảng; trong đó miễn sinh hoạt là 8 đồng chí, đang sinh hoạt là 44 đồng chí, dự bị là 01 đồng chí. Đánh giá tình hình kêt quả trong nhiệm kỳ 2019 – 2022 Đại hội khẳng định: Trong nhiệm kỳ qua cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Thanh Hòa đã nổ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ, triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng nông thôn mới, khu dân của NTM kiểu mẫu, công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến rõ nét. Khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường và mở rộng.

Đại hội cũng đã đề ra mục tiêu, phương hướng thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 – 2025; Mục tiêu tổng quát:  “ Nâng cao năng lực, lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ, phát huy truền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, tổng hợp sức mạnh và nguồn lực của cả hệ thống chính trị, xây dựng chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng thôn Thanh Hoà ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh”. Từ phương hướng và mục tiêu tổng quát Đại hội xác định những mũi đột phá, đó là: Nâng cao chất lượng sinh hoạt và năng lực lãnh đạo của chi bộ. Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển văn hóa xã hội là nền tảng tinh thần. Tập trung đẩy mạnh sản xuất, phát triển ngành, nghề thương mại dịch vụ, tạo điều kiện cho con em tham gia lao động trong nước và nước ngoài tăng thu nhập cho người dân. Giữ gìn an ninh trật tự, ổn định chính trị, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho nhân dân, giúp nhau xoá đói giảm nghèo bền vững.

Các chỉ tiêu phấn đấu chủ yếu: Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 01 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 95% trở lên đảng viên đủ tư cách và hàn thành tốt nhiệm vụ. Hằng năm các tổ chức đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Giữ vững 10/10 tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu và danh hiệu Thôn văn hoá. Mỗi năm kết nạp từ 1-2 đảng viên. Hằng năm tổng diện tích sản xuất 70ha, năng suất đạt 5 tấn/ha, tổng sản lượng quy ra thóc 336 tấn. Lương thực bình quân đầu người 450 kg/năm. Chăn nuôi: Đàn trâu bò hằng năm thường xuyên đạt 70 con trở lên, đàn lợn 60 con, gia cầm, thủy cầm 3000 con trở lên. Dịch vụ thương mại tăng 35% chú trọng phát triển các ngành nghề, lực lượng lao động được đào tạo 75% trở lên. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 60 triệu đồng/người/ năm. Thành lập một câu lạc bộ dân ca ví dặm, 1 đội dân vũ và 3 đội bóng đá, bóng chuyền ở các đoàn thể, tỷ lệ gia đình văn hóa hằng năm đạt 95% trở lên. 100% con em trong độ tuổi được đến trường học tập, phấn đấu có 98% trở lên người tham gia bảo hiểm y tế, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 dưới 2,5%. Đảm bảo 100% quần chúng tham gia huấn luyện theo chỉ lệnh, kết quả kiểm tra đạt loại giỏi. 100% công dân trong độ tuổi đăng ký nghĩa vụ quân sự và tham gia khám tuyển nghĩa vụ và nhập ngũ theo giấy gọi. 100% hộ gia đình ký cam kết không vi phạm pháp luật, phấn đấu không có trường hợp vi phạm nghiêm trọng.

Với tinh thần dân chủ thống nhất cao, Đại hội đã bầu Ban chi ủy gồm  03 đồng chí, bầu bí thư, phó bí thư chi bộ khóa mới nhiệm kỳ 2022-2025; bầu Đồng chí Phạm Công Quyền giữ chức Bí thư chi bộ thôn Thanh Hòa, nhiệm kỳ 2022 -2025.

Ban chi ủy khóa mới lên nhận nhiệm vụ

Sau 01 ngày làm việc Đại hội chi bộ thôn Thanh Hoà đã thành công tốt đẹp Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, Đảng viên và toàn thể nhân dân trong thôn phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm hoàn thành và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Đại hội mong nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành để chi bộ thôn Thanh Hoà hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tin bài: Võ Thị Hiên