Chiều ngày 01/4/2022 Đảng ủy xã Kỳ Thư tổ chức Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu của xã
loading...
15:58 01/04/2022

Thực hiện Giấy mời số 174-GM/HU, ngày 30/3/2022 của Ban thường vụ huyện uỷ Kỳ Anh về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh quán triệt, học tập, triển khai, thực hiện chủ đề năm 2022 “Học tập và làm theo Tư tưởng. Đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng truyền thống văn hoá, con người Hà Tĩnh, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội”

Các đại biểu về tham dự Hội nghị trực tuyến

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Kỳ Thư tổ chức Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu của xã: Thành phần tham dự; Ở xã: các đồng chí Ủy viên BTV, Ban chấp hành Đảng bộ xã, trưởng, phó các ban ngành đoàn thể cấp xã.; Ở cơ sở: Ban chi uỷ các chi bộ; Trưởng các chi đoàn chi hội; Chủ tịch Công đoàn các trường học.

Hội nghị trực tuyến tại các điểm cầu
Các đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến

Tin bài: Võ Thị Hiên