Xây Dựng Đảng
RSS

Ngày 30/9/2019, Chi bộ thôn Trung Giang tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2019 – 2022. Đây là 1 trong 6 Chi bộ nông thôn được Đảng ủy xã Kỳ Thư chọn tổ chức Đại hội điểm nhằm rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội cho các Chi bộ còn...

Chều ngày 18/6, Ban thường vụ Đảng ủy xã Kỳ Thư đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triể khai thực hiện các nội dung hội nghị lần thư 10, Ban chấp hành trung ương đảng khóa XII, Nghị quyết số 32 – NQ/TW, chỉ thị số 35-...

Thực hiện Kế hoạch và hướng dẫn của Đảng bộ xã Kỳ Thư, chiều ngày 23/12/2018 Chi bộ thôn Thanh Hòa tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Chiều ngày 21/12/2018 Chi bộ thôn Trung Giang tổ chức Hội nghị Tổng kết Chi bộ năm 2018 nhằm đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng của Chi bộ và đề ra phương hướng hoạt động năm 2019.