Xây Dựng Đảng
RSS

Chiều ngày 21/12/2018 Chi bộ thôn Trung Giang tổ chức Hội nghị Tổng kết Chi bộ năm 2018 nhằm đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng của Chi bộ và đề ra phương hướng hoạt động năm 2019.

Trong nhiều vụ việc tiêu cực, lình xình mà dư luận bức xúc những năm vừa qua đều liên quan đến trách nhiệm và sự gương mẫu của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị (gọi chung là người...

Sáng ngày 21/4, Đảng bộ Quân sự huyện Kỳ Anh đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Chỉ thị số 10 –CT/TW của Ban Bí thư về “ Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” gắn với sơ kết thực hiện Hướng dẫn số 09 của Ban Tổ...