Xây Dựng Đảng
RSS

Đảng bộ xã Kỳ Thư hiện có 10 Chi bộ và 277 đảng viên, để chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Kỳ Thư, lần thứ XXIII. Đảng bộ xã đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới...