Xây Dựng Đảng
RSS

Chiều ngày 15/6, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Kỳ Thư tổ chức Hội nghị quán triệt, các Nghị quyết 05,06,08,09 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX. Dự hội nghị có các đồng chí trong BTV Đảng ủy, Ban chấp hành Đảng bộ xã,...

Sinh hoạt chi bộ là một hoạt động, đã được cụ thể hóa thành nguyên tắc, có liên quan chặt chẽ đến việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên.Thực hiện theo Công...