XÃ KỲ THƯ TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN NGÀY QUỐC TẾ HẠNH PHÚC 20/3
loading...
17:11 22/03/2022

Thực hiện Công văn số192/SVHTTDL-XDNSVHGD ngày 24/2/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Kế hoạch số 223/KH-UBND ngày 25 tháng 2 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Kỳ về việc tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3. Ủy ban nhân dân xã Kỳ Thư tổ chức tuyên truyền các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3.

Thực hiện ý kiến kết luận chỉ đạo giao ban của đồng chí Phan Văn Thiền – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kỳ Thư về tuyên truyền ngày quốc tế Hạnh phúc 30/3.

Nhằm nâng cao nhận thức các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân, gia đình và toàn xã hội về Ngày Quốc tế Hạnh phúc góp phần phát huy giá trị đẹp các mối quan hệ trong gia đình và xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc.

Nhãn
Băng rôn, khẩu hiệu vượt đường tuyên truyền ngày quốc tế hạnh phúc 20/3! ở các thôn

Treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích; tuyên truyền trên bảng tin cộng đồng chủ đề và thông điệp của Việt Nam nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2022 tại trụ sở cơ quan, trường học, các trục đường chính, nơi công cộng, nơi đông dân cư, đã lên được 7 băng rôn, khẩu hiệu.

Tuyên tuyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã về Lịch sử, ý nghĩa Ngày Quốc tế Hạnh phúc; các hoạt động của Việt Nam nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2022, đã tuyên truyền đươc 24 lượt trên hệ thống loa truyền thanh của xã và các thôn.

Chi hội Phụ nữ thôn Hòa Bình xã Kỳ Thư bán khẩu trang gây quỹ nhân quốc tế Hạnh phúc 20/3!

Các hoạt động thiết thực ý nghĩa của chị em phụ nữ thôn Hoà Bình, xã Kỳ Thư bán 850 hộp khẩu trang gây quỹ, thăm hỏi 16 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 200.000đ/hộ nhân dịp ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3. Hoạt động chào mừng thành công Đại hội PN toàn quốc lần thứ 13.

Tin bài Hoàng Soa