Xã Kỳ Thư: Lễ giỗ Thành Hoàng làng
loading...
16:21 15/02/2022

Sáng ngày 10/2/2022 tức ngày 10/1 Âm lịch hàng năm vào ngày này Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ và các ban ngành đoàn thể xã cùng với bà con nhân dân trong xã tổ chức giỗ Thành Hoàng, nhằm lưu giữ và bảo tồn các giá trị tưởng nhớ công đức của người đã giúp cho dân làng có cuộc sống an khang, thịnh vượng và luôn may mắn.
Các thầy làm nghi thức tế lễ
Hát sắc bùa trong ngày giỗ Thành Hoàng

Sau nghi thức tế lễ, con cháu trong và ngoài xã, cùng dâng hương tế lễ thành hoàng cầu cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt, người dân có cuộc sống an khang, thịnh vượng và luôn may mắn. Qua đây, thể hiện đạo nghĩa uống nước nhớ nguồn, gìn giữ, phát huy truyền thống văn hóa, đoàn kết góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc./.