Chiều ngày 23/8/2021 Ủy ban nhân dân xã Kỳ Thư tổ chức thăm đồng đánh giá sản lượng, năng suất lúa vụ Hè Thu năm 2021.
loading...
21:08 24/08/2021

UBND xã Kỳ Thư tổ chức thăm đồng lúa vụ Hè Thu năm 2021

Về tham dự và đi đánh giá có đồng chí Nhự Thái Thắng: Cán bộ Trung tâm ứng dụng khoa học kỷ thuật và bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện cùng các đồng chí trong thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, trưởng các đoàn thể cấp xã và các đồng chí, Bí thư, thôn trưởng, chi hội trưởng hội nông dân 6/6 thôn và các chủ máy gặt trên địa bàn thống nhất giá và vùng gặt.

Qua đi thực tế, khảo sát thăm đồng với tổng diện tích 150 ha trồng lúa,  ước năng suất 52,2 tạ/ha và dự kiến thu hoạch bắt đầu từ ngày 2/9/2021.

Một số hình ảnh lúa vụ Hè Thu năm 2021

Võ Thị Hiên