Văn hóa – Xã hội
RSS

Ngày 6 tháng 7 năm 2022 xã Kỳ Thư tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh: “Đền thờ Trần Rô” xã Kỳ Thư – huyện Kỳ Anh – Tỉnh Hà Tĩnh.

Chiều ngày 10 tháng 5 năm 2022, Ủy ban nhân dân xã Kỳ Thư tổ chức đi thăm đồng đánh giá năng suất, sản lượng vụ Xuân và Hội nghị triển khai đề án sản xuất vụ Hè Thu năm 2022. Tham dự và chỉ đạo có đồng chí Trần Bá Toàn, HUV,...

Thực hiện Kế hoạch số 484/KH-UBND ngày 06/4/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh về việc tổ chức ngày Sách Việt Nam và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022. Ủy ban nhân dân xã Kỳ Thư tuyên truyền Ngày Sách Việt Nam trên địa bàn xã Kỳ Thư...

Thực hiện Công văn số192/SVHTTDL-XDNSVHGD ngày 24/2/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Kế hoạch số 223/KH-UBND ngày 25 tháng 2 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Kỳ về việc tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc...

Ngày 16/2/2022 xã Kỳ Thư đã tổ chức Hội nghị tổng kết nuôi trồng thủy sản năm 2021 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2022.

Sáng ngày 10/2/2022 tức ngày 10/1 Âm lịch hàng năm vào ngày này Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ và các ban ngành đoàn thể xã cùng với bà con nhân dân trong xã tổ chức giỗ Thành Hoàng, nhằm lưu giữ và bảo tồn...

Sáng ngày 12/2/2022 thôn Liên Miệu tổ chức ra quân làm giao thông nội đồng theo đó, 150 hộ dân trong thôn đã tham gia làm tuyến đường nội đồng có chiều rộng 5m, dài 100m