Thôn Trường Thanh xã Kỳ Thư ra quân tuần cao điểm xây dựng khu dân cư mẫu.
loading...
09:26 28/11/2018

Thực hiện kế hoạch của Ban chỉ đạo NTM xã Kỳ Thư, tiểu ban xây dựng NTM thôn Trường Thanh triển khai các tổ liên gia ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm, trồng bổ sung, cắt tỉa cây xanh trên các tuyến đường, củng cố các vườn mẫu.

một vườn mẫu trong khu dân cư kiễu mẫu của thôn

nhân dân tổ liên gia cắt tỉa cây xanh

Nhân dân trong tổ liên gia ra quân trồng bổ sung cây xanh

Nhân dân trong thôn Trường Thanh với nhận thức cao, đoàn kết đồng lòng, phát huy hiệu quả của các tổ liên gia trong xây dựng khu dân cư mẫu. Quyết tâm phấn đấu về đích đạt chuẩn khu dân cư mẫu cuối năm 2018, đúng với lộ trình, kế hoạch đặt ra trong năm.

Đình Dực