Quyết định số 59/22015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Bộ tiêu chí xây dựng vườn mẫu nông thôn mới áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
loading...
23:23 03/04/2019

Xem nội dung chi tiết ở file đính kèm!