Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành quy định chỉ tiêu các nội dung trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
loading...
23:31 03/04/2019

Xem nội dung chi tiết ở file đính kèm!