Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành tạm thời Bộ tiêu chí Khu nông thôn mới kiểu mẫu
loading...
23:18 03/04/2019

Xem nội dung chi tiết ở file đính kèm!