DANH SÁCH CÔNG KHAI THÔNG TIN TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP NỢ TIỀN THUÊ ĐẤT (TÍNH ĐẾN NGÀY 31/10/2017)
loading...
23:48 25/11/2017

DANH SÁCH CÔNG KHAI THÔNG TIN TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP NỢ TIỀN THUÊ ĐẤT

​(Tính đến ngày 31/10/2017)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT

Tên công ty

Mã số thuế

Địa điểm thuê đất

Địa chỉ đăng ký kinh doanh

Số tiền nợ

1

Công ty TNHH MTV Cao Su Hà Tĩnh

3000164878

Kỳ Lạc

Số 13, ngõ 192, đ.Trần Phú TP Hà Tĩnh

1.101

2

Cty TNHH Phương Lan (Đổi tên mới thành: Công ty CP xây dựng và phát triển Việt Lào)

3000272640

Kỳ Lâm,
Kỳ Hợp

An Lộc - Lộc Hà, Hà Tĩnh

100

3

Cty TNHH SXVL XD 36

3000440831

Kỳ Tân

170 H.T.L Ông TP Hà Tĩnh - Hà Tĩnh

158

4

Cty CP XD và DVTM 666

3000273820

Kỳ Phong

Thôn 11 Cẩm Quang Cẩm Xuyên

25

5

Công Ty TNHH Một Thành Viên Phát Triển Miền Núi

2901132855

Kỳ Thọ

Đường Hồ Tông Thốc, xóm 12, Xã Nghi Phú, TP Vinh, tỉnh Nghệ An

56

6

Cty TNHH TM&DV Lĩnh Cường Thịnh

3001119370

Kỳ Tây

Tây Xuân - Kỳ Tây

32

7

Cty CP PT KT TH Hoàng Sơn

3000410114

Kỳ Tiến

Yên Thịnh - Kỳ Tiến - Kỳ Anh

80

8

Cty TVXDQLMT Đô Thị

3000645010

Kỳ Tân

Hưng Thịnh - Thị trấn Kỳ Anh

9

9

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Khai Thác Mỏ Trường Thọ

3000437282

Kỳ Tân

Động Đâm - Kỳ Tân - Kỳ Anh

63

10

Cty TNHH TM&DV Hoàng Anh

3001277313

Kỳ Tân

Thôn Nam Xuân Sơn - Kỳ Tân - Kỳ Anh

151

11

Công ty TNHH Hưng Thành Đạt

3001044340

Kỳ Tân

Đức Lợi - Kỳ Tân - Kỳ Anh

99

12

Cty CP XSKD VLXD Hà Tĩnh

3000441232

Kỳ Tân

Kỳ Tân - Kỳ Anh - Hà Tĩnh

40

13

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Kỳ Anh

3001166941

Kỳ Phong

Mỏ đá khe Cuồng Trăng xã Kỳ Bắc
huyện Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh

63

14

Công ty CP xăng dầu dầu khí Vũng Áng

3000413193

Kỳ Tân

Số 417 đường Trần Phú-TP.Hà Tĩnh-HT

13

Tổng cộng

1.989

Kỳ Anh, ngày 20 tháng 11 năm 2017

CHI CỤC THUẾ HUYỆN KỲ ANH

Ý kiến bạn đọc