DANH SÁCH CÔNG KHAI THÔNG TIN TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP NỢ TIỀN THUÊ ĐẤT (TÍNH ĐẾN NGÀY 10/3/2018)
loading...
23:56 30/03/2018

CỤC THUẾ TỈNH HÀ TĨNH

CHI CỤC THUẾ HUYỆN KỲ ANH

DANH SÁCH CÔNG KHAI THÔNG TIN TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP NỢ TIỀN THUÊ ĐẤT

Đến ngày 10/3/2018

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT

Tên công ty

Mã số thuế

Địa điểm thuê đất

Địa chỉ đăng ký kinh doanh

Số tiền nợ

1

Công ty TNHH MTV Cao Su Hà Tĩnh

3000164878

Kỳ Lạc

Số 13, ngõ 192, đ.Trần Phú TP Hà Tĩnh

1.101

2

Cty TNHH SXVL XD 36

3000440831

Kỳ Tân

170 H.T.L Ông TP Hà Tĩnh - Hà Tĩnh

158

3

Cty TNHH TM&DV Lĩnh Cường Thịnh

3001119370

Kỳ Tây

Tây Xuân - Kỳ Tây

32

4

Cty CP PT KT TH Hoàng Sơn

3000410114

Kỳ Tiến

Yên Thịnh - Kỳ Tiến - Kỳ Anh

80

5

Cty TVXDQLMT Đô Thị

3000645010

Kỳ Tân

Hưng Thịnh - Thị trấn Kỳ Anh

9

6

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Khai Thác Mỏ Trường Thọ

3000437282

Kỳ Tân

Động Đâm - Kỳ Tân - Kỳ Anh

126

7

Công ty TNHH Hưng Thành Đạt

3001044340

Kỳ Tân

Đức Lợi - Kỳ Tân - Kỳ Anh

99

Tổng cộng

1.605

.

Kỳ Anh, ngày 27 tháng 3 năm 2018

CHI CỤC THUẾ HUYỆN KỲ ANH

Ý kiến bạn đọc