DANH SÁCH CÔNG KHAI THÔNG TIN TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP NỢ TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN (TÍNH ĐẾN NGÀY 31/10/2017)
loading...
23:51 25/11/2017

DANH SÁCH CÔNG KHAI THÔNG TIN TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP NỢ TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

​(Tính đến ngày 31/10/2017)

Đơn vị tính: Triệu đồng​

TT

Tên người nộp thuế

Mã số thuế

Địa điểm khai thác

Địa chỉ đăng ký kinh doanh

Số tiền nợ

1

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Hưng Thành Đạt

3001044340

Xã Kỳ Tân

Thôn Đức Lợi, Xã Kỳ Tân, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

1.884

2

Công ty CP đầu tư XD và KT mỏ Trường Thọ

3000437282

Xã Kỳ Tân

Mỏ đá Trường Thọ, Xứ Động Đâm, Xã Kỳ Tân, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà tĩnh

987

3

Công ty CP Phát triển kinh tế tổng hợp Hoàng Sơn

3000410114

Xã Kỳ Tiến

Xã Kỳ Tiến, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

106

4

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng Hà Tĩnh

3000441232

Xã Kỳ Tân

Mỏ đá Cơn Tria, Thôn Tân Thắng, Xã Kỳ Tân, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

4.504

5

Chi Nhánh Hà Tĩnh - Công Ty CP Khoáng Sản Xây Dựng Dầu Khí Nghệ An

2901276166-001

Xã Kỳ Tân

Tổ dân phố 3, Phường Sông Trí, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

242

6

Công ty cổ phần xây dựng-TM tổng hợp Hoà Bình

3000380572

Xã Kỳ Tân

Xã Kỳ Thư, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

243

7

Công ty TNHH sản xuất vật liệu xây dựng 36

3000440831

Xã Kỳ Tân

170 H.T.L Ông TP Hà Tĩnh

26

8

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hoàng Anh

3001277313

Xã Kỳ Tân

Mỏ đá Khe đá Dàn, Thôn Nam Xuân Sơn, Xã Kỳ Tân, Huyện Kỳ Anh, Tĩnh Hà Tĩnh

968

9

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Lĩnh Cường Thịnh

3001119370

Xã Kỳ Tây

Mỏ Đá Lòi Máng, Xã Kỳ Tây, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

1.536

10

Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Đức Bắc Trung

3000824595

Xã Kỳ Bắc

Xã Kỳ Bắc, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

89

11

Doanh nghiệp tư nhân Hà An

3001135862

Xã Kỳ Bắc

Xóm Hợp Tiến, xã Kỳ Bắc, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

137

12

Hợp tác xã Đức Quang

3000345786

Xã Kỳ Xuân

Thôn Quang Trung, Xã Kỳ Xuân, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

543

13

Doanh Nghiệp TN Xây Dựng - Dịch Vụ Tổng Hợp Châu Đoài

3000312332

Xã Kỳ Bắc

Xã Kỳ Bắc, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

194

Tổng cộng

-

11.460

Kỳ Anh, ngày 20 tháng 11 năm 2017

CHI CỤC THUẾ HUYỆN KỲ ANH

Ý kiến bạn đọc