DANH SÁCH CÔNG KHAI THÔNG TIN TỔ CHỨC, DOANH NGHỆP NỢ THUẾ, PHÍ, TIỀN PHẠT, CHẬM NỘP (TÍNH ĐẾN NGÀY 31/10/2017)
loading...
23:53 25/11/2017

DANH SÁCH CÔNG KHAI THÔNG TIN TỔ CHỨC, DOANH NGHỆP NỢ THUẾ, PHÍ, TIỀN PHẠT, CHẬM NỘP

​(Tính đến ngày 31/10/2017)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT

Tên người nộp thuế

Mã số thuế

Địa chỉ đăng ký kinh doanh

Tiền thuế, phí, tiền phạt và tiền chậm nộp

1

Công ty TNHH Thương mại xây dựng I

3000357943

Xã Kỳ Phong - Kỳ Anh - Hà Tĩnh

456

2

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hoàng Anh

3001277313

Mỏ Khe đá Dàn, Nam Xuân Sơn, Kỳ Tân, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

625

3

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Lĩnh Cường Thịnh

3001119370

Xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

60

4

Công Ty CP Đầu Tư  & Xây Dựng Hưng Thành Đạt

3001044340

Xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

862

5

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng Hà Tĩnh

3000441232

Xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

1.908

6

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Vận Tải Trung Hiền

3001930483

Xã Kỳ Tân, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

172

7

Công ty CP TVXD và VT Quốc Cường KỲ Anh

3001933212

Xã Kỳ Thư, huyện Kỳ anh, Hà Tĩnh

283

8

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Và Dịch Vụ Vận Tải Tùng Minh

3001896747

Xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

304

9

Công Ty TNHH Tân Vạn Hưng

3000986028

Xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

169

10

Doanh nghiệp Tư nhân Việt ánh

3000350151

Xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

81

Tổng cộng

4.919

Kỳ Anh, ngày 20 tháng 11 năm 2017

CHI CỤC THUẾ HUYỆN KỲ ANH

Ý kiến bạn đọc