THÔNG TIN GIAO DỊCH CHÍNH THỨC
loading...
00:09 16/03/2018

ĐẢNG ỦY -HĐND-UBND-UBMTTQ XÃ KỲ THƯ

Địa chỉ: Thôn Trung Giang - xã Kỳ Thư - Huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh
Mail: ubkythu.ka@hatinh.gov.vn

Trang thông tin điện tử xã Kỳ Thư: xakythu.hatinh.gov.vn.

Dịch vụ công: dvckyanh.hatinh.gov.vn

Mail Hà Tĩnh: ubkythu.ka

Phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc: ubkythu.ka

Gửi nhận văn bản: ubkythu.ka