Hỏi về thủ tục làm thẻ Căn cước công dân
loading...
21:47 14/06/2021

Câu hỏi:

Người gửi: Dương Văn Phương

Tôi năm nay 40 tuổi, có hộ khẩu ở Hà Nam và sổ tạm trú ở Thôn Thanh Hòa, xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Công an xã cho tôi hỏi, tôi muốn làm thẻ Căn cước công dân ở xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh thì có được không?

Ngày hỏi: 12/05/2021

Câu trả lời

Việc phân cấp giải quyết cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân thực hiện theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 07/2016/TT-BCA ngày 01/02/2016 quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước công dân và Nghị định 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân, cụ thể như sau:

“Khi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu Căn cước công dân chưa đi vào vận hành hoặc chưa thu thập đầy đủ thông tin về công dân thì thực hiện phân cấp giải quyết cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân như sau:

  1. Cơ quan quản lý căn cước công dân Công an cấp huyện và đơn vị hành chính tương đương tiếp nhận hồ sơ giải quyết các trường hợp cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân cho công dân có nơi đăng ký thường trú tại địa phương đó.
  2. Cơ quan quản lý căn cước Công an cấp tỉnh tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân cho công dân có nơi đăng ký thường trú trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đó; các trường họp đổi thẻ Căn cước công dân theo quy định tại điểm a, b Khoản 1 Điều 23 Luật Căn cước công dân và cấp lại thẻ Căn cước công dân đối với công dân có nơi đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác... ”.