Đảng ủy, UBND, HĐND, UBMTTQ xã Kỳ Thư
loading...
22:40 03/04/2019

Trưởng ban biên tập: Đ/c Nguyễn Duy Thành : Phó chủ tịch UBND xã;

Điện thoại: 0969.982.568; Email: ubkythu.ka@hatinh.gov.vn;

Địc chỉ: Xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh;