Báo cáo kết qủa giải quyết các ý kiến của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 2, HĐND xã Kỳ Thư, khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
loading...
09:35 07/04/2022

Xem nội dung chi tiết ở file đính kèm!