LÃNH ĐẠO TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ
loading...
16:03 27/02/2019

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Thường trực Đảng ủy

Trần Đình Tư

Bí thư Đảng ủy xã

0334.077.899

Nguyễn Xuân Thắng

Phó bí thư Đảng ủy

0981.201.576

Phan Văn Thiền

Phó Bí thư Đảng ủy

0985.726.536

Thường trực HĐND

Trần Đình Tư

Chủ tịch HĐND

0334.077.899

Võ Xuân Trung

Phó chủ tịch HĐND

0986.546.889

Thường trực UBND

Phan Văn Thiền

Chủ tịch UBND

0985.726.536

Nguyễn Duy Thành

Phó chủ tịch UBND

0969.982.568

Nguyễn Ngọc Mưu

CHT. Ban CHQS xã

0969.987.198

Nguyễn Mạnh Hoàng

Trưởng CA xã

0975.137.757

Thường trực MTTQ

Võ Thị Sáu

Chủ tịch MTTQ

0365.895.567

Võ Xuân Nuôi

Phó Chủ tịch MTTQ

0915.397.124