Thôn Thanh Hòa – thôn Trường Thanh xã Kỳ Thư được công nhận đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đợt 1 năm 2021
loading...
14:30 13/08/2021

Chiều ngày 28/7/2021, Văn phòng điều phối thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới của tỉnh về kiểm tra, xác nhận mức độ đạt chuẩn xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tại thôn Thanh Hòa, Trường Thanh do đ/c Trần Huy Oánh - Chánh văn phòng nông thôn mới tỉnh làm trưởng đoàn cùng các đồng chí trong đoàn. Qua kiểm tra, đoàn đã đánh giá thôn Thanh Hòa, Trường Thanh đã đạt chuẩn 10/10 tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Trong thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Đảng ủy, chính quyền và đoàn thể xã, chi bộ thôn đã chủ động xây dựng nghị quyết, chuyên đề, triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên, Ban công tác Mặt trận, các chi hội đoàn thể một cách cụ thể, với phương châm “nỗ lực lớn, quyết tâm cao”, “dễ làm trước, khó làm sau”, làm đến đâu chắc đến đó.

Để hoàn thiện các tiêu chí của khu dân cư NTM kiểu mẫu không phải là câu chuyện “một sớm, một chiều” mà cần có quá trình phấn đấu bền bỉ từ sự hỗ trợ của Nhà nước, huyện, xã đến sự chung tay góp sức của mỗi người dân trong thôn, trong đó nhân dân là chủ thể. Do vậy, khi triển khai, Chi bộ đã chú trọng đề cao vai trò tiền phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên cho đến từng người dân; đồng thời xây dựng từ ý thức của mỗi người dân, cho nên phải làm tốt công tác tư tưởng với phương châm “ trực tiếp kiên trì, mềm giẻo, khéo léo và cụ thể” . Từ việc đổi mới cách làm, trong lãnh đạo chỉ đạo cũng như thực hiện nên kết quả xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trong những năm qua, nhất là năm 2021 cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn đã vào cuộc quyết liệt với quyết tâm cao nhất từ việc huy động nguồn lực cũng như công sức xây dựng chăm sóc kết quả đạt được hết sức phấn khởi, bộ mặt thôn thay đổi khang trang từ đường giao thông đến cảnh quan môi trường cũng như đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong thôn.

Một số hình ảnh của 2 thôn Trường Thanh - Thanh Hòa

Hội trường Thôn Trường Thanh - xã Kỳ Thư
Nhà văn hóa thôn Thanh Hòa - xã Kỳ Thư
Hội trường Thôn Thanh Hòa - xã Kỳ Thư
Mô hình thu gom rác thải nhựa của chi hội phụ nữ thôn Thanh Hòa đặt tại hội trường thôn
Mô hình trưng bày sản phẩm tại hội trường thôn Thanh Hòa
Nhà văn hóa thôn Trường Thanh - xã Kỳ Thư
Nhà văn hóa thôn Trường Thanh nhìn về đêm
Mô hình thu gom rác thải nhựa của chi hội phụ nữ thôn Trường Thanh tại hội trường thôn

Võ Thị Hiên