Kết quả thực hiện các Tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 07/02/2017 của UBND tỉnh tại xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh đến tháng 2 năm 2019
loading...
04:16 26/04/2019

Xem nội dung chi tiết ở file đính kèm!

Ý kiến bạn đọc