Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc; Trạm y tế xã Kỳ Thư tổ chức tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020
loading...
14:57 09/01/2020

Sáng ngày 09/01/2020 MTTQ, Trạm y tế xã xã Kỳ Thư tổ chức tổng kết công tác MTTQ và các đoàn thể, công tác y tế năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Thành phần về dự hội nghị gồm có đồng chí: Nguyễn Thị Cẩm Bé - Uỷ viên thường trực MTTQ huyện; Đ/c: Trần Đình Tư-Bí thư Đảng uỷ-Chủ tịch HĐND; Các đồng chí trong Ban Thượng vụ, thường trực; Trưởng phó các ban ngành đoàn thể xã; Bí thư, thôn trưởng, trưởng các chi đoàn, chi hội ở các thôn; Nhà trường; Y tế và các đồng chí được khen thưởng năm 2019. Hội nghị đã được nghe đồng chí chủ tịch UBMT  Tổ quốc xã; Đồng chí trạm trưởng trạm y tế xã thông qua báo cáo tổng kết năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2010 khá rõ nét, được các đại biểu về dự hội nghị đồng tình và nhất trí cao. Cụ thể đó là:

+Kết quả thực hiện công tác Mặt trận 2019 báo cáo đã được nêu rõ trên 6 nội dung cụ thể đó là:

1. Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động,tập hợp các tầng lớp nhân dân, cũng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

2. Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước

3.Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh

4. Tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân

5. Hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mớ i

6 . Kết quả hoạt động của các tổ chức thành viên:

+ Đánh giá chung

Năm 2019 là năm diễn ra Đại hội MTTQ các cấp, nhiệm kỳ 2019 - 2024.  Mặt trận và các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tiếp tục tuyên truyền, vận động và nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyên vọng của đoàn viên, hội viên và nhân dân; tham mưu cấp ủy, phối hợp chính quyền giải quyết kịp thời những vấn đề nẩy sinh từ cơ sở; nâng cao chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; phát huy dân chủ, tạo đồng thuậncủa quần chúng nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh, tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của  địa phương.

Đ/c: Võ Thị Sáu-Chủ tịch MTTQ xã Khai mạc hội nghị
Đ/c: Nguyễn Văn Lâm -trạm trưởng trạm y tế đọc báo cáo tổng kết
Các đại biểu về dự hội nghị
Đại biểu về dự hội nhjij tham gia thảo luận

Báo cáo đã rút ra những bài Bài học kinh nghiệm:

- Sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện, sâu sát của cấp Ủy đảng, sự quan tâm phối hợp đồng bộ của chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

- Phát huy được quyền làm chủ của nhân dân trên cơ sở khai thác hiệu quả về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát động  phong trào quần chúng nhân dân, thường xuyên kiểm tra giám sát, kịp thời biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tạo động lực thúc đẩy phong trào.

Đ/c:Nguyễn Thị Cẩm Tú-Uỷ viên TT-MTTQ huyện phát biểu chỉ đạo hội nghị
Đ/c: TRần Đình Tư-Bí thư Đảng uỷ xã phát biểu chỉ đạo hội nghị
Lãnh đạo xã trao giấy khen cho tập thể, cá nhân đạt thành tích năm 2019

+Phương hướng nhiệm vụ cho năm 2020

Năm 2020, là năm là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, của địa phương, Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ các cấp; Ban thường trực Ủy ban MTTQ xã xây dựng Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2020 gồm các nội dung sau:

1. n g cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã và các tổ chức thành viên đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong đoàn viên, hội viên và nhân dân; trọng tâm là tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, kỷ niệm các ngày lễ.  Ngày Đại đoàn kết toàn dân, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phong phú, đa dạng, tuyên truyền các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập đảng. Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách  Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Chỉ thị 35 của BTV Tỉnh ủy, Chỉ thị 12 của BTV Huyện ủy về “Xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngủ cán bộ, CNVC và lực lượng vủ trang phối hợp với các tổ chức đoàn thể và ban công tác Mặt trận các thôn tổ chức ký cam kết phong trào “3 không" vào Quý 1/2020

2. Vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước.

Tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên đẩy mạnh thực hiện 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” ; phối hợp các đoàn thể tuyên truyền vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên đẩy mạnh phát triển các mô hình kinh tế , xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng như làm giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, vệ sinh môi trường, nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa quê hương gắn liền với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững; phẩn đấu trên 90% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” ; giữ vững các tiêu chí đã đạt trong xây dựng NTM, động viên  nhân dân tiếp tục phấn đấu xây dựng thêm nhiều vườn mẫu và 3 khu dân cư kiểu mẫu ở thôn Trường Thanh ,Thanh Hòa và Liên Miệu.

Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, giáo dục, y tế, vệ sinh môi trường, nâng cao ý thức cho toàn dân tích cực tham gia bảo vệ ANTT, tham gia phòng chống các tai tệ nạn xã hội ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện tốt các giải pháp đảm bảo thực hiện tốt an toàn giao thông. Phối hợp với các ban ngành liên quan giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn toàn xã.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” triển khai thực hiện có hiệu quả và tổ chức quyên góp xây dựng quỹ “Vì người nghèo”, và tháng cao điểm từ 17/10 - 18/11 góp phần tập trung làm mới, sữa chữa, nâng cấp nhà ở cho hộ nghèo, làm tốt công tác cứu trợ, công tác từ thiện nhân đạo, giúp các gia đình nghèo gặp rủi ro, hoạn nạn và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn  trong xã hội.

Tiếp tục phối hợp các cấp, các ngành tuyên truyền cho nhân dân ý thức việc sản xuất và tiêu dùng hàng nội địa, tập trung tuyền truyền tến tận khu dân cư và nhân dân có ý  thức cảnh giác với hàng không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng nhái làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người dân.

3 . Thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng chống, tham nhũng, lãng phí tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh .

Vận động nhân dân tích cực đóng góp ý kiến, kiến nghị chính đáng đến với tổ chức Đảng, chính quyền, tham gia giám sát việc rèn luyện phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII); gắn việc đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức tuyên truyền  quyền phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi suy thoái "tự diễn biến", “Tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tăng cường vai trò MTTQ các đoàn thể trong thực hiện chức năng giám sát sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên thực hiện nghiêm túc nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Thực hiện các chức năng của MTTQ trong việc đóng góp trí tuệ, trách nhiệm vào trong quá trình tham gia góp ý vào xây dựng pháp luật.

Thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội,  Mặt trận tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nâng cao chất lượng của các tổ hòa giải, phối hợp tổ chức tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; phát hiện tố giác các biểu hiện tham nhũng lãng phí, nâng cao hoạt động ban thanh tra nhân dân, ban giám sát cộng đồng, tổ hòa giải cơ sở đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về sắp xếp tinh giảm bộ máy để nâng cao hiệu lực  hiệu quả.

4. Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân.

Tiếp tục  tuyên truyền việc tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân, MTTQ và các tổ chức thành viên tiếp tục tuyên truyền, vận động, tập hợp với người làm ăn ở nước ngoài hướng về quê hương tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chủ trương đại đoàn kết, theo Chỉ thị 04-CT/TW của Bộ Chính trị, Kết luận 14-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

5. Tăng cường c ũng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

- Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận tập trung làm tốt hơn vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân  thực hiện giám sát, phản biện xã hội; Tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao nhận thức về pháp luật và chấp hành pháp luật trong hệ thống MTTQ, các tổ chức thành viên và toàn thể nhân dân; thực hiện tốt sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Phát huy vai trò Ủy viên Ủy ban MTTQ và Ban công tác Mặt trận;quan tâm đến công tác thi đua khen thưởng, biểu dương nhân rộng điển hình trong phong trào thi đua yêu nước.

Trên đây là báo cáo đánh giá kết quả hoạt động Mặt năm 2019 và Chương trình phối hợp thống nhất hành động của Mặt Trận tổ quốc xã Kỳ Thư năm 2020./.

Đình Dực

Ý kiến bạn đọc