ĐOÀN THANH NIỂN TỔ CHỨC SINH HOẠT LIÊN CHI ĐOÀN
loading...
15:15 31/10/2022

Sáng ngày 30/10/2022 Đoàn xã tổ chức sinh hoạt liên chi đoàn với chủ đề: "Tuyên truyền nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết đoàn toàn tỉnh lần thứ XVIII,tuyên truyền đề án 06/CP, dịch vụ công trực tuyến, hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam 9/11

Đoàn viên thanh niên tham gia buổi sinh hoạt

Tại buổi sinh hoạt, đoàn xã triển khai tuyên truyền NQ và chương trình hành động thực hiện NQ Đoàn toàn tỉnh, tuyên truyền đề án 06/CP, dịch vu công trực tuyến

Đồng chí Nguyễn Thị Khánh Ly - Bí thư đoàn xã triển khai các nội dung

Hướng dẫn Đoàn viên thanh niên cài đặt ứng dụng bảo hiểm xã hội số VssiD

Cài đặt phần mềm VssiD
Tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật