Văn bản điện tử

Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
30/GM-UBND Dự Lễ khai mạc cuộc thi sưu tầm hát ví O Nhẫn năm 2022
165/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Phương án PCTT&TKCN các công trình, vùng trọng điểm, năm 2022 trên địa bàn xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
158/QĐ-UBND Về việc thành lập tổ giúp việc cuộc thi sưu tầm hát ví O Nhẫn xã Kỳ Thư năm 2022
157/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban tổ chức cuộc thi sưu tầm hát ví O Nhẫn xã Kỳ Thư năm 2022
29/KH-UBND Triển khai chương trình chuyển đổi số, giai đoạn 2022 - 2025
55/BC-UBND Về việc tổng hợp những kiến nghị, đề xuất tại Hội nghị tiếp xúc cử tri với Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND tỉnh
61/TB-UBND Về việc việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên môi trường trên địa bàn xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh.
54/BC-UBND Kết quả việc thực hiện công nhận lại diện tích đất ở cho các thửa đất có vườn ao gắn liền đất ở có nguồn gốc sử dụng trước ngày 18/12/1980.
53/BC-UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 6, đăng ký kế hoạch tháng 7 năm 2022
51/BC-UBND Kết quả thực hiện công tác tuyên truyền CCHC và xây dựng chính quyền số và đảm bảo ATT 6 tháng đầu năm 2022
152/QĐ-UBND Về việc bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển nguồn cân đối ngân sách cấp trên năm 2022
55TB-UBND Kết luận của đồng chí Chủ tịch tại hội nghị giao ban đầu tuần ngày 30/5/2022
54/TB-UBND Về việc hướng dẫn ngâm ủ giống liền vụ( giống sản xuât Vụ Xuân năm 2022 ngâm ủ gieo cấy vụ Hè Thu năm 2022 gồm các loại giống sau( Nếp 87,97, TH1, DH8)
57/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND xã về việc trả lời kiến nghị của bà; Trần Thị Thủy : Trú tại Xã Gia Hiệp, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng
151/QĐ-UBND Về việc thành lập tổ phục vục công tác hội thao dân quân năm 2022
26/01/2022 ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ KỲ THƯ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Về việc niêm yết công khai Dự toán thu, chi ngân sách năm 2022
49/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu đơn vị Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: XL.01 Tuyến ống truyền tải nhựa HDPE D160 thuộc công trình Nâng cấp đường ống cấp nước sạch từ Kỳ Hải về xã Kỳ Thư
148/QĐ-UBND Về việc chỉ định thầu tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT xây dựng Gói thầu: XL.01 Tuyến ống truyền tải nhựa HDPE D160 thuộc công trình Nâng cấp đường ống cấp nước sạch từ Kỳ Hải về xã Kỳ Thư.
147/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Nâng cấp đường ống cấp nước sạch từ Kỳ Hải về xã Kỳ Thư; Hạng mục: Tuyến ống truyền tải nhựa HDPE D160
146/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Báo cáo KT-KT đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp đường ống cấp nước sạch từ Kỳ Hải về xã Kỳ Thư; Hạng mục: Tuyến ống truyền tải nhựa HDPE D160.
151/QĐ-UBND Về việc thành lập tổ phục vục công tác hội thao dân quân năm 2022
48/BC-UBND Báo cáo góp ý
47/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban chỉ đạo cải cách hành chính nhà nước xã Kỳ Thư năm 2022
97/QĐ-UBND Về việc thành lập Tổ kiểm tra, tự kiểm tra, đánh giá công tác cải cách hành chính nhà nước của xã Kỳ Thư năm 2022
49/QĐ-UBND Về việc thành lập Tổ tham mưu công tác cải cách hành chính nhà nước xã Kỳ Thư năm 2022