Văn bản điện tử

Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
68-QĐ/ĐU QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Đoàn công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát cơ sở Nhiệm kỳ 2020 - 2025
74-CV/ĐU Thông báo thời gian sinh hoạt chi bộ năm 2023
60-TB/ĐU Thông báo Thời gian tiếp dân và đối thoại với nhân dân năm 2023
60-TB/ĐU Thông báo Thời gian tiếp công dân và đối thoại với nhân dân năm 2023
176/QĐ-UBND Về vệc khen thưởng những tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện dân quân năm 2022
150/QĐ-UBND Về việc Phê duyệt E-HSMT gói thầu: XL.01 Tuyến ống truyền tải nhựa HDPE D160 thuộc công trình Nâng cấp đường ống cấp nước sạch từ Kỳ Hải về xã Kỳ Thư
127/QĐ-UBND Phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Đường điện chiếu sáng đường liên xã LX10 (Giai đoạn 1) từ quán Vọng thôn Thanh Hòa đến chợ Điếm xã Kỳ Thư
129/QĐ-UBND Về việc chỉ định thầu khảo sát, lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đường điện chiếu sáng đường liên xã LX10 (Giai đoạn 1) từ quán Vọng thôn Thanh Hòa đến chợ Điếm xã Kỳ Thư
128/QĐ-UBND Phê duyệt đề cương nhiệm vụ khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đường điện chiếu sáng đường liên xã LX10 (giai đoạn 1) từ Quán Vọng thôn Thanh Hòa đến chợ Điếm xã Kỳ Thư
30/KH-UBND Về việc tổ chức hội nghị tổng kết thôn nhiệm kỳ 2019-2022
159/QĐ-UBND Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đội xung kích Phòng chống thiên tai xã Kỳ Thư
160/QĐ-UBND về việc Thành lập Đội xung kích phòng chống thiên tai xã Kỳ Thư
32/KH-UBND Triển khai thực hiện Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của UBND tỉnh ban hành Quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
07/KH-UBND Thực hiện Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
161/QĐ-UBND Về việc điều động lực lượng dân quân tham gia Bảo vệ trên tuyến đê hải, Hà, Thư, năm 2022
162/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Phương án phòng ngừa, ứng phó bão mạnh, siêu bão năm 2022 trên địa bàn xã Kỳ Thư
144/QĐ-UBND Về việc áp dụng biện pháp giáo dục tại gia đình
145/QĐ-UBND Về việc áp dụng biện pháp giáo dục tại gia đình
169/QĐ-UBND Về việc Thành lập Ban tổ chức Lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh đền thờ Trần Rô, xã Kỳ Thư
170 Về việc miễn nhiệm Công an viên thôn Trung Giang xã Kỳ Thư
175 Về việc thành lập Tổ Công tác Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn xã Kỳ Thư
163/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 trên địa bàn xã Kỳ Thư
167/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Phương án phòng ngừa, ứng phó bão mạnh, siêu bão Năm 2022 trên địa bàn xã Kỳ Thư
168/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Phương án Bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông, thông tin liên lạc trong phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 trên địa bàn xã Kỳ Thư
164/QĐ-UBND Về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ Phòng, chốngthiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2022