Tin tức trong xã
RSS

Thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910-8/3/2023), 1983 Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 77 năm ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 – 27/3/2023). Sáng ngày 06/03/2023 Hội LHPN xã Kỳ Thư đã tổ chức khai...

Xã Kỳ Thư đã hoàn thành bầu cử chức danh trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022-2025 với phương châm “Dân tin - Đảng cử”. Trong sáng ngày 25/9/2022, gần 1500 cử tri tại xã Kỳ Thư đã đến các điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền, nghĩa vụ...

Cuộc bầu cử Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022-2025 ấn định vào ngày 25/9/2022 (Chủ nhật), được ví như ngày hội lớn của địa phương. Đây là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, để lựa chọn, bầu được những...

Công tác bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022- 2025 là đợt sinh hoạt dân chủ trực tiếp, rộng khắp, bầu ra người đại diện cho nhân dân trong thôn để tổ chức nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp...

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022

Điều chỉnh một số dự án trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 huyện Kỳ Anh

Thông qua Chương trình Giám sát của Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, trong năm 2023

Về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh