Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Nâng cấp đường ống cấp nước sạch từ Kỳ Hải về xã Kỳ Thư; Hạng mục: Tuyến ống truyền tải nhựa HDPE D160
loading...
22:00 19/06/2022

Xem nội dung chi tiết ở file đính kèm!