Quyết định về việc phê duyệt chỉ định thầu khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng Công trình: Nâng cấp, cải tạo sân vận động xã Kỳ Thư
loading...
21:57 19/06/2022

Xem nội dung chi tiết ở file đính kèm!