Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo KT-KT đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp đường ống cấp nước sạch từ Kỳ Hải về xã Kỳ Thư; Hạng mục: Tuyến ống truyền tải nhựa HDPE D160.
loading...
21:58 19/06/2022

Xem nội dung chi tiết ở file đính kèm!