Quyết định về việc chỉ định nhà thầu thi công Công trình: Trường tiểu học Kỳ Thư Hạng mục: Lát gạch sân, mương thoát nước và hàng rào
loading...
21:46 19/06/2022

Xem nội dung chi tiết ở file đính kèm!