Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình Nâng cấp đường ống cấp nước sạch từ xã Kỳ Hải về xã Kỳ Thư. Hạng mục Tuyến ống truyền tải nhựa HDPE D160
loading...
21:49 19/06/2022

Xem nội dung chi tiết ở file đính kèm!