Kết quả đấu thầu gói thầu XL.01-Xây dựng đường giao thông trục thôn (TT.05) Trường Thanh, xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh
loading...
17:10 10/04/2020

Xem chi tiết nội dung ở file đính kèm

Ý kiến bạn đọc