Quyết định Về việc chỉ định thầu tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT xây dựng Gói thầu: XL.01 Tuyến ống truyền tải nhựa HDPE D160 thuộc công trình Nâng cấp đường ống cấp nước sạch từ Kỳ Hải về xã Kỳ Thư.
loading...
22:01 19/06/2022

Xem nội dung chi tiết ở file đính kèm!