ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC QUẢN LÝ
loading...
03:46 26/04/2019

Kỳ Thư là một xã nằm ở phía Nam huyện Kỳ Anh. Có tổng diện tích tự nhiên 529,48 ha, đất thổ cư 206 ha, đất nông nghiệp 323,22 ha trong đó; đất trồng lúa 173,22 ha, đất trồng cây hằng năm 22,8 ha, đất trồng rừng ngập mặn 10,52 ha, đất nuôi trồng thuỷ sản 58,56 ha; đất khác 58 ha. Với tổng dân số có: 4.575 khẩu, gồm 1337 hộ, phân bổ trên 6 thôn.

Số chi bộ Đảng là 10 Chi bộ, trong đó có 06 Chi bộ thôn ; 03 chi bộ Trường học và 01 chi bộ trạmY tế;

  1. Các Thôn :
    1. Thôn Hòa Bình

2. Thôn Liên Miệu

3. Thôn Đan Trung

4. Thôn Trung Giang

5. Thôn Thanh Hòa

6. Thôn Trường Thanh

II. Trường học :

1. Trường Mầm Non Kỳ Thư

2. Trường Tiểu học Kỳ Thư

3. Trường Trung học cơ sở Thư Thọ

III. Tram Y tế

1 Trạm y tế xã Kỳ Thư

Tin mới cập nhật