Danh mục thông tin
RSS

Ngày 25/10, Chi hội Nông dân thôn Hòa Bình, xã Kỳ Thư tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đây là Chi hội được Hội Nông dân xã Kỳ Thư chỉ đạo làm điểm Đại hội các chi hội nông dân ở xã.

Chiều ngày 29/9/2022, Đảng bộ xã Kỳ Thư đã tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII của Đảng và và trao Huy hiệu Đảng đợt 2/9 năm 2022. Tham dự Hội nghị, có đồng...

Xã Kỳ Thư đã hoàn thành bầu cử chức danh trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022-2025 với phương châm “Dân tin - Đảng cử”. Trong sáng ngày 25/9/2022, gần 1500 cử tri tại xã Kỳ Thư đã đến các điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền, nghĩa vụ...

Cuộc bầu cử Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022-2025 ấn định vào ngày 25/9/2022 (Chủ nhật), được ví như ngày hội lớn của địa phương. Đây là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, để lựa chọn, bầu được những...

Công tác bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022- 2025 là đợt sinh hoạt dân chủ trực tiếp, rộng khắp, bầu ra người đại diện cho nhân dân trong thôn để tổ chức nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp...

V/v thực hiện hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng