Hệ thống thông tin điện tử cơ quan UBND xã Kỳ Thư
loading...
21:23 15/03/2018

Tên cơ quan: Ủy ban nhân dân xã Kỳ Thư

Địa chỉ: Thôn Trung Giang, xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Trang thông tin điện tử xã Kỳ Thư: xakythu.hatinh.gov.vn.

Dịch vụ công: dvckyanh.hatinh.gov.vn

Mail Hà Tĩnh: ubkythu.ka

Phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc: ubkythu.ka

Gửi nhận văn bản: ubkythu.ka