Danh sách cán bộ sử dụng phần mềm điều hành tác nghiệp
loading...
21:28 12/05/2018

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

Sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc

xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh

http://hscvka.hatinh.gov.vn:8083

TT

Họ và tên

Giới tính

Chức vụ

Tên tài khoản đăng nhập

Ghi chú

1

Trần Đình Tư

Nam

Bí Thư Đảng ủy - CT HĐND xã

trandinhtu.kythu

2

Nguyễn Văn Hùng

Nam

Chủ tịch UBND xã

nguyenvanhung.kythu

3

Võ Thị Sáu

Nữ

Phó Bí Thư Đảng ủy xã

vothisau.kythu

4

Phan Văn Thiền

Nam

Phó chủ tịch UBND xã

phanvanthien.kythu

5

Nguyễn Xuân Thắng

Nam

Phó chủ tịch HĐND xã

nguyenxuanthang.kythu

6

Trần Thị Hằng

Nữ

Kế toán xã

tranthihang.kythu

7

Lê Thị Duyên

Nữ

HĐ kế toán

lethiduyen.kythu

8

Lê Thị Thanh Hồng

Nữ

Văn hóa - xã hội

lethanhhong.kythu

9

Lê Thị Thắm

Nữ

Địa chính - XD

lethitham.kythu

10

Lê Thị Thúy Nga

Nữ

CT HĐND xã

lethuynga.kythu

11

Nguyễn Thị Hà Trang

Nữ

BT Đoàn TN

nguyenhatrang.kythu

12

Trần Thị Thùy Dung

Nữ

CT Hội LHPN xã

tranthuydung.kythu

13

Hoàng Thị Ngọc

Nữ

VP NTM xã

hoangthingoc.kythu

14

Võ Xuân Trung

Nam

P. chủ tịch MTTQ xã

voxuantrung.kythu

15

Nguyễn Ngọc Mưu

Nam

Xã đội trưởng

nguyenngocmuu.kythu

16

Lê Hải Quân

Nam

Trưởng Công an xã

lehaiquan.kythu

17

Nguyễn Duy Thành

Nam

VH-XH

nguyenduythanh.kythu

18

Hoàng Thị Soa

Nữ

Văn phòng Đảng ủy

hoangthisoa.kythu

19

Võ Thị Hiên

Nữ

PCT Hội LHPN xã

vothihien.kythu

20

Võ Xuân Cầu

Nam

Công chức tư pháp hộ tịch

voxuancau.kythu

21

Võ Xuân Quân

Nam

Phó công an xã

voxuanquan.kythu

22

Phạm Đình Dực

Nam

Chủ tịch Hội CCB xã

phamdinhduc.kythu

23

Nguyễn Hồng Quân

Nam

Chủ tịch MTTQ  xã

nguyenhongquan.kythu

24

Võ Xuân Nuôi

Nam

Chủ tịch Hội NCT xã

voxuannuoi.kythu

25

Lê Thị Hương

Nữ

Văn phòng UBND xã

ubkythu.ka

Ý kiến bạn đọc