Danh sách cán bộ sử dụng phần mềm điều hành tác nghiệp
loading...
21:28 12/05/2018

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

Sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc

xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh

http://hscvka.hatinh.gov.vn:8083

TT

Họ và tên

Giới tính

Chức vụ

Tên tài khoản đăng nhập

Ghi chú

1

Trần Đình Tư

Nam

Bí Thư Đảng ủy, CT HĐND xã

trandinhtu.kythu

2

Phan Văn Thiền

Nam

PBT Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã

phanvanthien.kythu

3

Nguyễn Xuân Thắng

Nam

Phó Bí Thư Đảng ủy xã

nguyenxuanthang.kythu

4

Võ Thị Sáu

Nữ

Chủ tịch MTTQ  xã

vothisau.kythu

5

Nguyễn Duy Thành

Nam

Phó chủ tịch UBND xã

nguyenduythanh.kythu

6

Võ Xuân Trung

Nam

Phó chủ tịch HĐND xã

voxuantrung.kythu

7

Trần Thị Hằng

Nữ

Kế toán xã

tranthihang.kythu

8

Lê Thị Thanh Hồng

Nữ

Văn hóa - xã hội

lethanhhong.kythu

9

Lê Thị Thắm

Nữ

Địa chính - XD

lethitham.kythu

10

Lê Thị Thúy Nga

Nữ

CT HĐND xã

lethuynga.kythu

11

Nguyễn Thị Khánh Ly

Nữ

BT Đoàn TN

nguyenthikhanhly.kythu

12

Trần Thị Thùy Dung

Nữ

CT Hội LHPN xã

tranthuydung.kythu

13

Võ Thị Hiên

Nữ

CT Hội LHPN xã, VP NTM xã

vothihien.kythu

14

Võ Xuân Nuôi

Nam

P. chủ tịch MTTQ xã

voxuannuoi.kythu

15

Nguyễn Ngọc Mưu

Nam

Xã đội trưởng

nguyenngocmuu.kythu

16

Nguyễn Mạnh Hoàng

Nam

Trưởng Công an xã

nguyenmanhhoang.kythu

17

Hoàng Thị Soa

Nữ

Văn phòng Đảng ủy

hoangthisoa.kythu

18

Võ Xuân Cầu

Nam

Công chức tư pháp hộ tịch

voxuancau.kythu

19

Võ Xuân Quân

Nam

Phó CT Hội ND, kiêm thú y, khuyến nông xã

voxuanquan.kythu

20

Phạm Đình Dực

Nam

Chủ tịch Hội CCB xã

phamdinhduc.kythu

21

Võ Xuân Nuôi

Nam

Chủ tịch Hội NCT xã

voxuannuoi.kythu

22

Lê Thị Hương

Nữ

Văn phòng UBND xã

ubkythu.ka